Vragen en antwoorden over de alphatest.

Net als vele andere stonden we sceptisch tegenover de Alphatest. Maar wij vinden dat je alleen kunt (ver)oordelen als je gaat kijken wat dit dan inhoudt. Voor ons dus een reden om te gaan kijken en deel te nemen in Hoofddorp bij BDHaarlemmermeer. In overleg met Frank Verburgh waren zij zo spontaan ons deze mogelijkheid te bieden.
Door deel te nemen en toelichtingen op alle onderdelen te hebben gekregen staan we nu anders tegenover deze test. Bij ons zijn vele vooroordelen weggenomen en wij durven nu ook te zeggen dat iedere gesocialiseerde bouvier zonder problemen moet kunnen slagen voor deze test.
Onze eerste Bouvier Balou van de Veluwesprengen die knpv sport heeft 06-06-2009 de alphatest behaald.

De test geldt voor honden vanaf 01-01-2007.
Hieronder een demonstratie van de alphatest. Nog beter is om zelf een kijkje te gaan nemen.
 


De NBC.
De Nederlandse Bouvier Club heeft een gedragstest ontwikkeld, speciaal toegesneden op de bouvier, beantwoordend aan de hedendaagse maatschappelijke verantwoording welke iedere fokker heeft als hij pups op de wereld zet.
Iedere fokker die zich serieus met het ras bezig houdt zal er van doordrongen zijn dat de selectie niet ophoudt met het aan de rasstandaard en gezondheidseisen voldoen. Ook op het karakter van de bouvier, de stabiele "wijze durver", moet goed gelet worden. Dat kan door middel van een gedragstest.

Wat is een Alphatest?
De test bestaat uit 12 onderdelen, waarvan 8 met de eigenaar doorlopen en 4 zonder de eigenaar. Er zijn geen enge dingen maar alleen (gesimuleerde) situaties zoals die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. De test wordt zodanig afgenomen dat het voor iedere hond zo gelijk mogelijk is, de resultaten dienen onderling vergelijkbaar te zijn.

Waarop wordt getest?
Tijdens de Algemene PersoonlijkHeids Aanleg test wordt er gekeken naar een 12tal gedragseigenschappen: Zekerheid, Prikkelvermijdend, Gespannenheid, Angstgedrag, Dreiggedrag, Bijtgedrag, Vriendelijkheid, Steun zoeken, Alertheid, Imponeergedrag, Herstelvermogen en Temprament.

Waarom is deze test zo belangrijk?
De serieuze fokker zal het ras willen behouden en doorgeven aan de volgende generaties met alle karakteristieken die de bouvier zo bijzonder maakt, gedrag hoort daarbij!
Als de angst genetisch is bepaald zal dit worden doorgegeven aan de nakomelingen en zonder selectie hierop mogelijk steeds erger worden.
Als de angst komt door (onbedoelde) gebrek in socialisatie zal dat in de test naar voren komen, verantwoordelijke eigenaren gaan dan alsnog aan de slag met hun hond om dit manco in te vullen.
Pups nemen gedrag van hun moeder over.
Een te angstige hond heeft geen fijn leven, zal voortdurend stress hebben omdat hij steeds op zijn hoede moet zijn.
Mag mijn hond nooit bang zijn, ben ik dan gezakt?
Uiteraard mag u hond wel schrikken of bang zijn, wel heel belangrijk is het dat hij binnen een gestelde tijd weer kan herstellen. Agressief bijten wordt niet toegestaan.
In totaal mag drie maal deelgenomen worden met een tussentijd van minimaal 2 maanden.
Voor de kosten kunt u bij NBC terecht.

Wie kan er meedoen aan een Alphatest?
Iedereen kan meedoen. De hond moet minimaal 18 maanden zijn en de begeleider in de test minimaal 16 jaar.

Wat is de toekomst voor gedragstesten.
Het ministerie voor Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) opgedragen om de maatschappelijk verantwoording betreffende gedrag op zich te nemen, daartoe is door LNV een grote subsidie aan de RvB gegeven.
De RvB gebruikt dit geld om de Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragtest (MAGtest) uit te vreiden en te valideren, de nieuwe naam wordt Test op Persoonlijkheid (TOPtest).
Rasclubs kunnen in het raamwerk voor de certificering (nu te noemen keurmerk) aangeven welke eisen zij stellen aan bouw, gezondheid en gedrag voor de fokdieren van hun leden.
Er zijn plannen dat de RvB in de toekomst de TOPtest of het Verkeers Zekere Hond (VZH) verplicht zal gaan stellen als er binnen de vereniging niets geregeld is aangaande gedrag.